Nicealem Güncelden Bilimsele

Anadoluda Kurulan Medeniyetler ve devletler

Anadoluda kurulan medeniyetler hangileri

Mö 2000- Mö 600 Yılları Arasında Anadolu Medeniyetleri

A)Hititler
Anadoluya Kafkaslardan geldikleri varsayım edilmektedir Kızılırmak çevresinde kurulmuştur Başşehirleri Hattuşaş (Boğazköy)dır
Hititler Suriye toprakları için Darı ile yaptıkları savaş sonucunda Kadeş Antlaşmasını imzaladılar Kadeş Antlaşması tarihte aşina birincil antlaşmadır
Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu Hititlerde kraldan daha sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, nesnel TARİH YAZICILIĞInı başlatmışlardır
Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır ( İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )Hititler Asurlular tarafından yıkıldılar

B)-Frigyalılar(Frigler)
Orta Anadoluda(Sakarya nehri çevresinde) Mö 800 yıllarında devlet kurdular Başşehirleri Gordiondu Kimmerler tarafından yıkıldı Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE dir Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar TAPETES adı bahşedilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler

C)-Lidyalılar
Bugünkü Gediz ve Menderes ırmakları arasındaki bölgeye eski çağlarda Lidya deniliyordu Başkentleri Sardes(Sard)dır Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte PARAyı ilk olarak kullanan Lidyalılardır Lidyalılar Efesten başlayıp, Mezopotamyadaki Ninovaya dek uzanan KRAL YOLUnun açılmasında etkili oldular Lidyalılara Persler son vermiştir Lidyalıların kısa zamanda yıkılmasının sebebi, ordularının değişik kavimlerden toplanan ücretli askerlerden oluşmasıdır (Uyumlu ve sürekli milli ordusunu oluşturamamıştır )

D)-İyonlılar (İyonlar)
İzmir Körfezinden, Güllük Körfezine dek olan bölgeye İyiyonya denilirdi Yunanistandan gelen Akalar buradaki yerli halkla karışarak, kent devletleri halinde yaşadılar İyon şehirleri şunlardır Efes, Milet, İzmir, Foça, Bodrum Efesteki Artemis tapınağı İyonlara aittir İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi İyon Edebiyatının en manâlı eseri Homerosun “İlyada ve Odesa destanı dır İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

E)- Urartular
Van Gölü ve çevresinde devlet kurmuşlardır Başşehirleri Tuşba (Van)dır Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

Kültür Ve Uygarlık Devlet Yönetimi

1)- Anadoluda kurulan bu devletler genellikle krallıkla yönetilmiştir Kral keza başkomutan, keza baş yargıç, keza de baş rahipti

NOT: Bu şart kralın siyasi, Askeri ve dini gücü elinde bulundurduğunu gösterir Hem kralın başrahip oluşu laik olmayan bir anlayışı yansıtmaktadır

2)- Hititlerde asillerden oluşan PANKUŞ denilen bir meclis vardı Bu meclis kralın yetkilerini kısıtlıyordu

3)- Hititlerde kraldan sonra en yetkili kişi TAVANANNA denilen kraliçeydi

4)- İyonyalılar merkezi krallık yerine SİTE denilen kent devletleri halinde yaşamışlardır

DİN VE İNANIŞ:
1)- Anadoluda fazla tanrılı inanış mevcuttu
2)- Hititler kendi tanrılarından diğer Ön Asya tanrılarına, Lidyalılar da Yunan tanrılarına tapınmışlardı

ANEKDOT: Bu koşul Anadoluda dini etkileşimi yansıtmaktadır

3)- Urartular ölümden sonra hayata inanmışlardı Bu yüzden mezarlarını konut ve oda biçiminde yapıp içine çeşitli eşyalar koyuyorlardı
4)- Friglerin en büyük Tanrıları KİBELE dir
5) Efesteki Artemis tapınağı İyonlara aittir
6) Urartularda kral ülkeyi savaş tanrısı Haldi adına yönetirdi

Sosyal Ve Hesaplı Hayat

1)- Halk genellikle Elit Tabaka, Rahipler, Hürler ve Köleler olarak sınıflara ayrılmıştı
2)- Anadoluda idareli hayatın temelini tarım, ticaret ve hayvancılık oluşturuyordu
3)- Urartular madencilik ve maden işletmeciliğinde ileri gitmişlerdi
4)- Lidyalılar ticarette geliştiler Tarihte Parayı ilk kez kullanan Lidyalılardır
5)- İyonlar deniz ticaretinde gelişmişlerdi
6)- Lidyalılar Efesten başlayıp, Mezopotamyadaki Ninovaya değin uzanan Kral Yolunun açılmasında etkin oldular

İyonlılar(İyonlar)Yazı Dili Ve Edebiyat

1)-Anadoluya yazı Asurlular kadar getirilmiştir Hititler ve Urartular Asurlulardan aldıkları Tırnak yazısını ve kendi buluşları olan HİYEROGLİF(fotoğraf yazısı) yazısını kullandılar

2)- İyonlar ve Lidyalılar Fenike yazısını kullandılar Fenike yazısını batıya aktaran İYONLAR olmuştur

3)- Hititler krallarının hayatlarını anlatan ANAL adını verdikleri yıllıkları hazırlayarak, tarafsız TARİH YAZICILIĞInı başlatmışlardır

4)- Hititler, Mısırlılarla tarihte aşina birincil antlaşmayı (KADEŞ ANTLAŞMASI) imzaladılar (MÖ 1280) 5)- İyon Edebiyatının en önemli eseri Homerosun “İlyada ve Odesa destanı dır Hukuk Anadoluda kanunlar Mezopotamyadaki gibi kısasa kısas değildi

Bilim Ve Sanat

1)- Hititler kayaları düzleştirerek, tanrı kabartmaları yapmışlardır (İvriz ve Yazılıkaya Kabartmaları Hititlere aittir )

2)- Urartular kaleler ve su kanalları ile ünlüdür (Toprakkale, Çavuştepe, Patnos ve Kayalıdere kaleleri)

3)- İyonlar bilim ve sanatta gelişmişlerdir Matematikte Tales ve Pisagor, Tarihte Heredot, Tıpta Hipokrat, Felsefede Diojen)

4)- Hititler ve Frigler dokumacılıkta ileri gitmişlerdir Frigyalılar Tapetes adı verilen halı ve kilimleri ile ünlüdürler AnadoluYa Baskın Olan Devletler

1)- Pers İmparatorluğu

Anadolu M Ö 543-333 yılları aralarında İranda kurulan Pers İmparatorluğunun hakimiyetinde kaldı

2)-İskender İmparatorluğu

Makedonya kralı II Filipin ölümüyle yerine geçen oğlu Büyük İskender Asya seferine çıkarak büyük bir imparatorluk oluşturmuştur

Asya Seferi

Büyük İskender bu seferle Anadolu, Suriye, Mısır ve Hindistanın bir bölümünü ele geçirdi Pers İmparotorluğuna son verdi Bu sefer dönüşünde yolda öldü HELENİSTİK MEDENIYET: Büyük İskenderin Asya seferi sırasında Yunan Medeniyeti ile Doğu Medeniyetleri birbirlerinden etkilendiler Böylece doğu ve batı medeniyetlerinin karışımından Hellenizm Medeniyeti ortaya çıktı İskenderin ölümünden daha sonra Anadoluda minik krallıklar kuruldu Bunların başlıcaları

a)Bitinya Krallığı
Kuzeybatı Anadoluda

b)Pontus Krallığı
Karadenizde Bergama Krallığı

Batı Anadoluda kurulmuştur Bergama kralları bilim, edebiyat ve sanata önem verdiler Koyun ve keçi derisinden Parşümen kağıdını buluş ettiler Bu sayede böylece çok kitap günümüze geldi Tekrar Bergama Krallığı Döneminde yapılan ZEUS tapınağı meşhurdur

3)- Roma İmparatorluğu

İtalyada kurulan bu devlet kısa zamanda Avrupa, Asya ve Afrika topraklarına yayılmıştır 395 yılında Batı ve doğu Roma imparatorluğu olarak ikiye ayrılmıştır Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma (Bizans) ise 1453′te yıkılmıştır Bozdoğan Kemeri(istanbul), Çemberlitaş(istanbul), Ogüst Mabedi ve Roma Hamamı (Ankara), Aspendos Tiyatrosu (Antalya) Romalılardan kalan ünlü eserlerlerdir Romalılar Mısırlılardan aldıkları Güneş takvimini Jülyen Takvimi adıyla geliştirdiler Fenikelilerin bulduğu harf yazısı(alfabe), İyonlar aracılığıyla Yunanlılara ve onlardan da Romalılara geçmiş, Romalılar bunu geliştirerek LATİN ALFABESİNİ oluşturmuşlardır Romada ilk yazılı kanunlar 12 Levha Kanunlarıdır Roma kanunları günümüz Avrupa hukukunun temelini oluşturur
4)- BİZANS İMPARATORLUĞU(DOĞU ROMA İMP ): Merkezi İstanbul olan bu devlet 1453′te Fatih Sultan Mehmet göre yıkılmıştır Ayasofya, Avuç Içi İrini, Hora, Sergios ve Baküs kiliseleri ile Yerebatan ve Binbirdirek Sarnıçları en meşhur eserleridir

 
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ