Güncelden Bilimsele

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı 2017

2017 Kültür Ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı,
Kültür Ve Turizm Bakanlığı 2017 Personel Alımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı iş başvurusu 2017

TAŞRA TEŞKİLATI

Mimar: Ankara (1), Kültürlü (1), Bursa (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum (3),Gaziantep (1),İstanbul (9)jzmir (1),Konya (1),Kütahya (1),Muğla (4),Nevşehir (2),Samsun (1),Sivas (2),Şanlıurfa (2),Van (1)

Şehir Halkı Plancısı: Adana (1), Aydın (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), istanbul (2), izmir (1), Kayseri (1), Kütahya (1),Muğla (1),Samsun (1),Sivas (1),Van (1)

Harita Mühendisi: Adana (1), Ankara (1), Antalya (1), Çanakkale (1), Diyarbakır (2), Edirne (1), istanbul (2), Kütahya (1), Muğla (1), Şanlıurfa (1), Van (1)

Makina Mühendisi: Adana (1), Antalya (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (2), Kayseri (1), Konya (1), Trabzon (1)

Elektrik-Elektronik Mühendisi: Antalya (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), istanbul (2), izmir (1), Trabzon (1)

İnşaat Mühendisi: Adana (1), Ankara (1), Bursa (1), Erzurum (1), Gaziantep (1), istanbul (1), izmir (1), Kayseri (1), Konya (1)

Peyzaj Mimarı: istanbul (1), Nevşehir (1)

Jeoloji Mühendisi: Nevşehir (1)

Restoratör: istanbul (1)

Diğer Teknik Hizmet Personeli: Çanakkale (1), Diyarbakır (1), Erzurum (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), istanbul (10), Kayseri (1), Kocaeli (1), Kütahya (1), Samsun (1), Sivas (2)

Mütercim : Ankara (Almanca 1 – Fransızca 1),

1- GENEL KOŞULLAR:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun öbür 48 inci maddesinde belirli şartları taşımak

2-ÖZEL ŞARTLAR:

A- Mimar, Mühendis, Şehir Halkı Plancısı

a) Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) 1 – Mimar için; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun elde etmek, 2008 yılına ait Ulus Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak,

2- Mühendis için ; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan tarzında en az 70 puan almış olmak.

3- Şehir Halkı Plancısı için; Bu unvanları veren ilgili yükseköğretim kurumlarından mezun elde etmek, 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden minimum 70 puan almış edinmek.

c) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
B- Öteki Teknik Hizmet Personeli:

a) Minimum lisans (Sanat Tarihi Bölümü) mezunu edinmek, 657 Sayılı Kanunda kayıtlı Mühendis, Mimar, Bölge Plancısı, Kent Plancısı, Tekniker, Teknisyen unvanları dıştan kalan teknik hizmetler sınıfındaki un vanlara sahip elde etmek. 2008 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan tarzında asgari 70 puan almış almak.
C- Mütercim:

a) 4 takvim fakülte veya yüksekokul mezunu elde etmek.

b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan yabancı dil seviye tespit sınavına (KPDS) katarak (İngilizce, Almanca, Fransızca) dillerinin birinden en az (B) düzeyinde tanıdık olmayan dil bildiğini belgelemek.

c) Tanıdık Olmayan dil sınav sonuçları (5) sene süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek asgari (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin sözleşmeleri fesh edilir.

d) 2008 yılına ait Millet Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan tarzında eri az 70 puan almış elde etmek
D- Programcı

a) Minimum lisans düzeyinde öğrenimli elde etmek,

b) Yüksek öğrenim sırasında en az iki programlama dilini içeren ders aldığını belgelemek veya minimum iki programlama dili konusunda kursa katılarak başarıyla tamamladığına ilişkin Ulusal Eğitim Bakanlığı tasdikli sertifika sahibi edinmek,

c) ÖSYM Başkanlığınca yapılan tanıdık olmayan dil seviye saptama sınavına (KPDS) katılarak ingilizce dilinden en az ” D ” düzeyinde yabancı dil bildiğini belgelemek. Oysa, yurtdışı ya da yurtiçinde ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurtiçinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten daha sonra asıl dili ingilizce olan tanıdık olmayan ülkelerde ingilizce dilinde master ya da doktora yapanlar, ingilizce di linde TOEFL sınavında en düşük 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) ya da İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri” D ‘ olarak kabul edilir,

d) 2008 Millet Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden en düşük 70 puan almış olmak.

E- Çözümleyici

a) Asgari lisans düzeyinde öğrenimli olmak,

b) BİM’deki programlama dili ile öteki programlama dillerinden asgari iki tanesini ve Java geliştirme ortamlarından (Netbeans, eelipse vb,) en düşük birisi ile program geliştirmiş olduğunu belgelemek, (Üniversite de almış olduğu ders içeriğini gösterir evrak, M.E.B. onaylı programlama kursları ya da Microsoft, Sun Microsystems yetkili eğitim merkezinden almış olduğu belgeler)

c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Çözümleyici olarak 657 sayılı Kanuna bağlı kadrolu ya da benzer Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye bağlı sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na alt özel kesimde geçtiği belgelenen hizmet süreleri başlıca alınır. Fakat, BİM’de çalıştırılacaklarda en az 1 yıl BİM’de programa olarak çalışmış olma şartı aranır.

d) ÖSYM Başkanlığınca yapılan tanıdık olmayan dil düzey saptama sınavına (KPDS) katılarak ingilizce dilinden en düşük” D” düzeyinde tanıdık olmayan dil bildiğini belgelemek. Ancak, yurt dışı ya da yurt içinde ingilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra başlıca dili ingilizce olan tanıdık olmayan ülkelerde ingilizce dilinde master veya doktora yapanlar, ingilizce dilinde TOEFL sınavında asgari 173 (ya da geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) ya da İELTS sınavında 6 puan alanların ingilizce dil düzeyleri” D ” olarak kabul edilir,

e) 2008 Ulus Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP3 puan türünden asgari 70 puan almış almak.
F- Redaktör

a) Fakülte ya da yüksekokul (Arkeoloji, Edebiyat, Filoloji, Tanıdık Olmayan Diller, Sanat Tarihi, Tarih dallarından lisans düzeyinde) mezunu olup, istihdam edileceği konudaki tanıdık olmayan dili (ispanyolca, Almanca) mükemmel derecede iyi anlamak,

b) 2008 yılına ait Ulus Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP6 puan tarzında en düşük 70 puan almış almak
G- Restoratör:

a) Fakülte veya meslek yüksekokulu (restorasyon bölümü) mezunu edinmek.

b) 2008 yılına ait Ulus Personeli Seçme Sınavına girmiş ve KPSSP98 puan tarzında asgari 70 puan almış almak

c) Eski eserlerin dış etkenlerden korunması konusunda deneyimli elde etmek.

d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak

3-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığından ya da ..:: T.C. KÃLTÃR VE TURÄ°ZM BAKANLIÄI ::.. internet adresinden temin edilecek tatbik formunun eksiksiz doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte 05/02/2017 tarihi iş saati bitimine değin adı geçen Başkanlığa elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların, son başvuru (05/02/2017) tarihinin mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığının yukarıda açıklanmış adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yetkisiz doküman ve bilgilerle yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır, ilandan önce yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar yalnızca bir pozisyon ve bir yer için kullanim yapacaktır. Aniden fazla tatbik yapıldığı takdirde adayın bütün başvurulan geçersiz sayılacaktır.

Başvuru formları ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirli şartlara haiz olan adaylar, KPSS (B) gurubu puanı başlıca alınarak sıralamaya alt tutulacak ve en yüksek puanı alandan başlanarak kontenjan sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.

4- DILEKÇE SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

KULLANIM (Fotoğraflı),
Yüksek öğrenim diploması/çıkış belgesi örneği,
Nüfus cüzdanının sureti,
2008 yılına ait KPSS (B) netice belgesinin örneği.
Mütercim, Programcı ve Çözümleyici kadroları için imtihan tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış (son 5 yıl içerisinde alınan ),Bakanlıkça istenilen puan düzeyindeki KPDS (Programcı ve Çözümleyici îr için TOEFL, İELTS dahil) belgesi.
5- ÖTEKI HUSUSLAR:

Sözleşmeli personel, kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla, gereklilik duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurum-ır arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sıhhat, vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

Atamaya adalet kazanan adayların, tecrübelerini ya da vasıflarını atamak amacıyla öğrenimleri ve meslekleri ile ilgili katılmış oldukları kurslara ya da seminerlere ilişkin sertifikalarını, daha önce meslekleri ile ilgili alıştıklarına ilişkin olarak almış oldukları bonservislerini müracaat formuna ekleyeceklerdir.
Mütercim pozisyonuna başvuracaklarda yabancı dili akıcı olarak konuşmak, yazılmış ardıl ve simültane tercüme yerine getirmek, iletişim, ikna yeteneğine sahip elde etmek ve hoş Türkçe konuşma yeteneğine haiz olanlar seçim sebebidir,

Mimar, Mühendis, Kent Plancısı ve Restoratör unvanından başvuracaklarda aranan” Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak” şartı hususundajlgililerin yazılı beyanları dikkate alınacaktır. Atamaları yapılmayan adayların dilekçe evrakı, sonucun ilanından itibaren 15 gün içinde talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen vakit sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6- YERLEŞTIRME SONUÇLARININ DUYURULMASI:

Başvurular, pozisyonlar itibariyle KPSS(B) gurubu puanı alınarak yer ve pozisyon olarak ayrı olarak sipariş verme yapılacağından, en yüksek puanı alan adaydan başlanarak pozisyon sayısı dek sözleşmeli perso nel alınacaktır. Tatbik sonuçlarının tamamlanmasından sonradan bir hafta içinde www.kultijrturizm.gov.tr adresinden ve Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresi ile inönü Bulvarı No:5 Bahçelievler/Ankara adresin de bulunan Bakanlık hizmet binalarının girişine asılarak duyuru edilecektir. Fakat puan sıralaması sonucunda puanı eşdeğer adayın olduğu takdirde doğum tarihi önce olandan başlatmak suretiyle, doğum tarihinin de aynı olduğu takdirde diploma tarihi önce olan adaydan başlamak suretiyle sipariş verme yapılacaktır. Bu duyuru beyanat mahiyetinde olacağından, hem ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

Ataması yapılacaklar, uygulama sırasında istenen belgeler dışındaki diğer belgeleri, sonuçların yukarıdaki şekilde ilan edildiği tarihten itibaren en gec 15 gün içinde Personel Dairesi Başkanlığının belirtilmiş adresi ne elden teslim edeceklerdir.

Halk Personeli Seçme Sınavındaki galibiyet sırasına tarafından atamaları yapılan adaylardan ikamet ettikleri yere atananlar atanma onaylarının kendilerine tebliği tarihini izleyen çalışma günü, ikamet ettikleri yer dışına atananlar ise atanma onaylarının kendilerine beyanat tarihinden itibaren 15 gün içinde, görevlerine açmak zorundadırlar. Kayıtlı vakit içinde görevine başlamayan ya da yetersiz evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına kadar öteki adaylardan çağrılabilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve yükümlülük kendilerine ait olacaktır. Göreve başlamış olsalar deha rağbette şartlan taşımadıkları sonra anlaşılanların görevlerine son verilir. Bu şekilde ya da başka sebeple görevden ayrılanların yerine sipariş verme sonucunda puan sırasına göre diğer adaylardan çağrı yapılabilir.

Seçme Parça > 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.