efendiler ikinci tercih aşamaları kaç gün sürüyor?
yeme yatma onlardanmı yahut bizdenmi
__________________